PROGRAM KERJA PERPUSTAKAAN

PROGRAM KERJA PERPUSTAKAAN ” ANEKA ILMU”

SD NEGERI NGANDAGAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013

 

 

 

 

PROGRAM KERJA MINGGUAN

NO

HARI

JENIS KEGIATAN

WAKTU

1

Senin-Sabtu

Setiap istirahat siswa mengunjungi perpustakaan

a. Istirahat pertama

b.Istirahat kedua

2

Senin- Sabtu

Pagi sebelum KBM berjalan siswa diharapkan pagi membaca di perpustakaan kurang lebih 10 menit maupun lebih, terjadwal sebagai berikut:

 1. Senin kelas 1
 2. Selasa kelas 2
 3. Rabu kelas 3
 4. Kamis kelas 4
 5. Jumat kelas 5
 6. Sabtu kelas 6

Sebelum KBM dimulai

3

Senin

Satu minggu satu kali diadakan sosialisasi mengenai perkembangan perpust maupun pengumuman mengenai perlombaan di perpustakaan

Istirahat pertama

4

Jum’at

Satu minggu sekali diadakan mading yang menyusun warga sekolah dari siswa,pendidik maupun tenaga kependidikan

Sepulang sekolah

5

Senin – Sabtu

Pelayanan bahan rujukan maupun bahan pustaka oleh pustakawan kepada pengguna meliputi:

 1. Siswa
 2. Pendidik
 3. Kependidikan

  SD Negeri Ngandagan

Selama jam kerja perpustakaan ” Aneka Ilmu”

6

Sabtu

Penyiangan bahan pustaka mingguan

Sepulang jam kerja

7

Senin dan Rabu Sabtu

Nonton pemutaran kegiatan siswa diperpustakaan maupun film dokumenter kegiatan,film sejarah jadwal disesuaikan

Istirahat pertama

8

Jum’at

Rapat petugas perpustakawan

Pulang sekolah

PROGRAM KERJA BULANAN

NO

HARI

JENIS KEGIATAN

WAKTU

1

Sabtu

Diadakan membaca bersama dengan Perpusda menggunakan sarana Perpstakaan Keliling yang diikuti warga sekolah

Menyesuaikan

2

Minggu terakhir dalam satu bulan

Diadakan lomba Sinopsis bagi siswa –siswa SD Negeri Ngandagan di perpustakaan ” aneka Ilmu”

Menyesuaikan

3

Minggu terakhir dalam satu bulan

Diadakan lomba kerajinan membaca di perpustakaan dan lomba karya mading dalam rangka promosi perpustakaan

Menyesuaikan

4

Satu bulan satu kali

Diadakan penyiangan buku satu bulan satu kali

Sepulang sekolah

5

Minggu terkhir dalam bulan

Penyerahan laporan bulanan kepada kepala perpustakaan dan kepala sekolah oleh pustakawan

Menyesuaikan

6

Sabtu

Penyiangan bahan pustaka mingguan

Sepulang jam kerja

 

 

 

 

PROGRAM KERJA TAHUNAN

NO

HARI

JENIS KEGIATAN

WAKTU

1

Awal tahun

Diadakan Temu Kembali oleh pustakan dalam Bahan pustaka maupun Bahan Rujukan

menyesuaikan

2

Awal tahun

Penghitungan jumlah buku dan pembukuan bahan pustaka

Menyesuaikan

3

Awal tahun

Diadakan meeting mengenai perkembangan perpustakaan ” Aneka Ilmu”

Menyesuaikan

4

Awal tahun

Diadakan promosi bahan pustaka dan perpustakaan bagi warga sekitar sekolah dan warga sekolah menggunakan pamflet maupun menggunakan media informasi di program TI

Menyesuaikan

5

Awal tahun

Mengumpulkan laporan tahunan oleh pustakawan kepada kepala perpustakaan dan kepala sekolah

Menyesuaikan

 

Kepala Sekolah,

 

 

Wagiri , S.Pd

NIP. 19621101 198304 1 005

Pustakawan,

 

 

Septi Winarti

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.